Accelerometer-based Activity Recognition for Android

בכל זמן ובכל מקום.
אנחנו עושים איתם הכל - רצים איתם, מנווטים בעזרתם במהלך נהיגה ומתקשרים בעזרתם עם העולם. עם זאת, עלינו להודיע להם מה ברצוננו לעשות ולעתים לא נוח להפעיל אותם במקביל לביצוע פעולות מסוימות.
היה לנו יותר קל אם המכשיר היה מזהה מה הפעילות אותה אנו מבצעים ובעקבות זאת היה מבצע פעולות שהוגדרו מראש באופן אוטומטי בהתאם להעדפותינו, גם מבלי שנבקש זאת באופן מפורש באותו הרגע.
בפרויקט זה פיתחנו מערכת שמהווה את הצעד הראשון לתרחיש שכזה: זיהוי של פעילות המשתמש בזמן אמת.
הפרויקט שלנו מתבסס על מכשירים המריצים את מערכת ההפעלה Android. באמצעות חיישני התאוצה של המכשיר, אנו מסוגלים לסווג איזו פעולה המשתמש מבצע בזה הרגע.
אנחנו מסוגלים להבחין כיום בין 4 פעולות:
ריצה, הליכה, שימוש במדרגות (עליה או ירידה מבלי להבדיל בין שתי פעולות אלו) ונהיגה.
הפרויקט מתבסס על מאגר מידע קיים או כזה שנוצר על-ידי המשתמש ובעזרת מסווגים הממשים אלגוריתמים מתחום הלמידה הממוחשבת - מזהה את הפעולה שמבוצעת כרגע.