Working in the Lab

שהייה במעבדה

העבודה לסטודנטים המבצעים פרויקט במעבדה היא בחדרים 515 ו-518. בחדרים אלה נערכים גם ניסויי מעבדה במסגרת מעבדה 2 ומעבדה 3. החדרים בהמשך המסדרון מיועדים לסטודנטים לתואר שני ושלישי במעבדה. הכניסה למעבדה בשעות 8:00-17:00 בימי חול היא ע”י לחיצה על הכפתור הירוק על הדלת. בשעות אחרות, הכניסה היא ע”י העברת כרטיס מגנטי. ניתן לעבוד במעבדה בכל שעות היממה, בכל ימות השבוע. את הכרטיס המגנטי יש לקודד בתחילת הסמסטר אצל הנדסאי המעבדה, אבי רוזן.

אין לאפשר כניסה של אנשים שאינם שייכים למעבדה ללא אישור ואין להעביר את הכרטיס המגנטי לאדם אחר.

לשירותכם, מטבחון. נא לשמור על הנקיון במעבדה ובמטבחון! בתום העבודה נא לכבות את האורות והמזגן, לסגור חלונות ולוודא שדלת הכניסה סגורה.

חשבונות מחשב

העבודה במחשבי המעבדה היא בעזרת חשבונות המחשב הרגילים של סטודנטים בפקולטה. עם תחילת הפרויקט, תיפתח תיקיה משותפת לסטודנטים, למנחה ולמהנדס המעבדה שתיקרא: Prj_xxxx (ה-x-ים הם מספר הפרויקט במערכת LabAdmin). את התיקייה ניתן למפות לחשבון הפקולטי שלכם מהקישור הבא:

EE-FTP-STUD\SIPL Projects\022016\Prj_xxxx\\

שימו לב שהמיפוי הנ”ל הוא עבור פרויקט שמתבצע בסמסטר השני (אביב) בשנת 2016 ויש לשנות את את הכתובת בהתאם לסמסטר שבו אתם מבצעים את הפרויקט. לדוגמה, עבור סמסטר חורף תשע”ז יש לשנות את השדה לפני האחרון ל-012017 (הנחיות יישלחו בנוסף בתחילת הסמסטר).

מחשבים

המחשבים במעבדה שונים זה מזה בתצורת החומרה שלהם. רובם מחשבים חדשים למדי ובעלי יכולת עיבוד גבוהה. חלק מהמחשבים במעבדה מצוידים בחומרה ייעודית (למשל, כרטיסי GPU חזקים). על המחשבים מותקנת מערכת ההפעלה Windows ועל חלקם, בנוסף, גם מערכת ההפעלה Ubuntu בתצורת multi-boot.

על כל המחשבים במעבדה מותקן אוסף של תוכנות שימושיות, כגון Microsoft Office, MATLAB ו-Visual Studio. על חלק מהמחשבים מותקנות, בנוסף, תוכנות ייעודיות. סטודנטים הזקוקים לצורך ביצוע הפרויקט לתוכנות ייעודיות או שזקוקים להרשאת admin לשימוש בתוכנה מסוימת, יפנו לצוות המעבדה. בכל מקרה, חל איסור להתקין במחשבי המעבדה תוכנות ללא אישור!

אין לנעול מחשבים לצורך הרצת סימולציות! במידה ומדובר בהרצות MATLAB, יש להשתמש בשרת ה-MATLAB המעבדתי (פרטים למטה). בכל מקרה, במידה ונדרשות הרצות ארוכות, יש להתייעץ עם צוות המעבדה ולקבל אישור מתאים.

שרת להרצות MATLAB

במעבדה קיים שרת ייעודי להרצת עבודות MATLAB.

שירותים נוספים

ניתן לקבל אצל הנדסאי המעבדה, אבי רוזן, מפתח למגירה אישית.

כאשר אתם בחשבונכם במעבדה, תראו מדפסת שמתחילה בשם SIPL. מדובר במדפסת לייזר שחור-לבן הנמצאת בחדר 515. יש להמעיט בהדפסה ככל שניתן. בכל מקרה, ניתן להדפיס עד 250 דפים לכל פרויקט.

במעבדה קיים אוסף עשיר של ספרים. כדי לקבל ספר(ים) בהשאלה, נא לפנות לצוות המעבדה.