Working in the Lab

שהייה במעבדה

העבודה לסטודנטים המבצעים פרויקט במעבדה היא בחדרים 515 ו-518. בחדרים אלה נערכים גם ניסויי מעבדה במסגרת מעבדה 2 ומעבדה 3. החדרים בהמשך המסדרון מיועדים לסטודנטים לתואר שני ושלישי במעבדה. הכניסה למעבדה בשעות 8:00-17:00 בימי חול היא ע”י לחיצה על הכפתור הירוק על הדלת. בשעות אחרות, הכניסה היא ע”י העברת כרטיס מגנטי. ניתן לעבוד במעבדה בכל שעות היממה, בכל ימות השבוע. את הכרטיס המגנטי יש לקודד בתחילת הסמסטר אצל הנדסאי המעבדה, ארטיום בודובסקי.

אין לאפשר כניסה של אנשים שאינם שייכים למעבדה ללא אישור ואין להעביר את הכרטיס המגנטי לאדם אחר.

לשירותכם, מטבחון. נא לשמור על הנקיון במעבדה ובמטבחון! בתום העבודה נא לכבות את האורות והמזגן, לסגור חלונות ולוודא שדלת הכניסה סגורה.

מחשבים

המחשבים במעבדה שונים זה מזה בתצורת החומרה שלהם. כולם בעלי יכולת עיבוד גבוהה ומכילים כרטיס GPU חזק לצורך הרצות deep learning. על כל המחשבים מותקנת גם מערכת ההפעלה Windows וגם מערכת ההפעלה Ubuntu בתצורת multi-boot. כניסה לשתי מערכות ההפעלה היא בעזרת החשבון הפקולטי ב-TD-EF domain.

בכל המחשבים במעבדה מותקן אוסף של תוכנות שימושיות. תחת Windows מותקן למשל Microsoft Office, MATLAB ו-Visual Studio. תחת Ubuntu העבודה היא תוך שימוש בתשתית מבוססת Docker. עוד פרטים על כך בקישור בתחתית הפסקה.

על חלק מהמחשבים מותקנות, בנוסף, תוכנות ייעודיות. סטודנטים הזקוקים לצורך ביצוע הפרויקט לתוכנות או לספריות נוספות, או שזקוקים להרשאת admin לשימוש בתוכנה מסוימת, יפנו לצוות המעבדה. בכל מקרה, חל איסור להתקין במחשבי המעבדה תוכנות ללא אישור.

שימוש בתשתית מבוססת Docker במעבדה.

הרצות ארוכות

אין לנעול מחשבים לצורך הרצת סימולציות ללא קבלת אישור בכתב מאחד ממהנדסי המעבדה בטופם ייעודי!

במעבדה קיימים שרתים להרצה מרחוק עבור הרצות ארוכות הדורשות כח חישוב רב כגון אימון אלגוריתמי deep learning. לפרטים נא לפנות למהנדסי המעבדה.

אם עבור ההרצה שלכם, או עבור הפרויקט בכלל, נדרש מידע רב, או אם אתם זקוקים להתניידות בין מחשבים, תוכלו לקבל ממהנדסי המעבדה דיסק-קשיח חיצוני או disk-on-key למשך הפרויקט. בכל מקרה, אין להעתיק מידע רב למחשב כדי לא למלא את הדיסק המקומי ובוודאי שלא ניתן להניח כי מידע זה ישמר (אנו מפנים מקום בדיסקים המקומיים מעת לעת בהתאם לצורך).

שירותים נוספים

במדיה ואתם עובדים עם ציוד מיוחד, ניתן לקבל מנמרוד מפתח למגירה אישית.

כאשר אתם בחשבונכם במעבדה, תראו מדפסת שמתחילה בשם SIPL. מדובר במדפסת לייזר שחור-לבן הנמצאת בחדר 515. יש להמעיט בהדפסה ככל שניתן. בכל מקרה, ניתן להדפיס עד 250 דפים לכל פרויקט.

במעבדה קיים אוסף עשיר של ספרים. כדי לקבל ספר(ים) בהשאלה, נא לפנות לצוות המעבדה.