Working with SIPLDocker (old)

על מנת להתמודד עם בעיית התחזוקה השוטפת והעדכונים של סביבות העבודה תחת Linux, הוכנסה לשימוש במעבדה תשתית בשם SIPLDocker אשר משמשת לניהול סביבת העבודה.

 

כמה מילים על Docker

 

SIPLDocker עוטפת כלי פופולרי בשם Docker אשר מאפשר ניהול פשוט ומהיר של סביבת עבודה. בין יתר הוא מאפשר:

 • שמירה, טעינה ושיתוף פשוטים של סביבות עבודה. סביבות העבודה השמורות מכונות images.
 • טעינה והפסקה מהירה מאד (אלפיות שניה) של סביבות עבודה שמורות.
 • ניהול סביבות העבודה כקובץ הגדרות.

Docker יוצר מעין מכונה וירטואלית, המכונה container, שרצה בתוך המחשב המארח (המחשב הפיזי שמריץ את תוכנת ה-container). ל-Docker יש מערכת קבצים נפרדת, התקנות נפרדות וכו’. בכדי לשתף קבצים עם container ניתן להגדיר (למפות) תיקיות של המחשב המארח כך שיופיעו בתוך הcontainer.

 

ה-Image

 

במעבדה הכנו עבורכם image המכיל מגוון רחב של ספריות הנמצאות בשימוש בפרויקטים במעבדה. Image זה מכיל בין היתר:

 • The basic Ubnutu development packages: build-essentianl, cmake, etc.
 • Common management tools: git, curl, rsync, etc.
 • Terminal based develop tools: vim, tmux, zsh, tig, etc.
 • GUI based IDE / editors: PyCharm: and VSCode
 • Basic scientific Python packages: NumPy, SciPy, Pandas, etc.
 • Python plotting packages: Matplotlib, Plotly, Seaboarn, etc.
 • Computer vision and machine learning packages: OpenCV, SciKit-Image, SciKit-learn, etc.
 • Deep learning frameworks: Tensorflow and Torch (+ TorchVision)
 • Jupyter notebook and JupyterLab

 

מה עושה SIPLDocker?

 

SIPLDocker מאפשר שימוש במערכת בעזרת שורת פקודה אחת פשוטה:

sipldocker run -f {path_to_my_folder} {command}

כאשר:

 • במקום {path_to_my_folder} יש לרשום את הכתובת לתיקיה אשר תשמש אתכם להרצה של SIPLDocker. נפרט על כך מיד.
 • במקום {command} יש לרשום את הפקודה אותה רוצים להריץ בתוך ה-container, לדוגמה pycharm. במידה ומשאירים שדה זה ריק, יפתח ה-console (שורת הפקודה) של Linux.

 הפעולות אותן שורה זו מבצעת הינן:

 • במידת הצורך, הורדה למחשב של ה-image העדכני.
 • יצירת container (סביבה וירטואלית) אשר מכיל את התוכנות מהרשימה למעלה.
 • יצירת משתמש חדש בתוך ה-container הזהה למשתמש שהריץ את הפקודה על המחשב.
 • מיפוי של התיקייה מהשדה {path_to_my_folder} לשמש כתיקיית הבית של המשתמש בתוך ה-container (הנמצאת ב \home\{username}).
 • מיפוי של מערכת הקבצים של המחשב המארח (תיקיית ה-/) לתיקיה host/ בתוך ה-container.
 • אתחול תיקיית הבית במידה והיא ריקה.
 • הרצה של הפקודה מהשדה {command}.

קיימות שתי דרכים לעבודה במעבדה עם SIPLDocker. הדרך הראשונה היא עם כונן חיצוני שעליו תהיה התיקיה {path_to_my_folder}. כך ניתן להתנייד בקלות ממחשב למחשב. ניתן לקבל ממהנדסי המעבדה דיסק-קשיח חיצוני לצורך זה. כדי לעבוד עם הכונן החיצוני באופן תקין, יש קודם להיעזר בצוות המעבדה כדי לפרמט אותו למערכת הקבצים ext4 של Linux. באופן רגיל, לא ניתן לקרוא דיסק בפורמט ext4 ב-Windows. אם אתם רוצים לעשות זאת, אפשר להשתמש למשל בתכנה החינמית Linux Reader המותקנת במחשבי המעבדה. בדרך עבודה זו, יש ליצור תיקיה חדשה בתוך תיקיית המשתמש אשר נמצא בתיקיה media . לדוגמה, עבור משתמש בשם user ותיקיה חדשה בשם folder, יש לרשום את הפקודה:

sipldocker run -f /media/user/folder/ pycharm

דרך שניה לעבודה במעבדה עם SIPLDocker היא ליצור את התיקיה {path_to_my_folder} בדיסק המקומי של המחשב ללא צורך להגיע פיזית למעבדה. החסרונות של דרך זו הם שקשה יותר להתנייד ממחשב למחשב ושהדיסק המקומי של המחשב מוגבל יותר במקום. לכן, יש להקפיד לא למלא את הדיסק הקשיח (זה עלול לגרום למערכת לקרוס), לנקות את התיקיה אחרי שאתם מסיימים ולגבות לשירות ענן (למשל, OneDrive). לא ניתן בשום שלב להניח כי המידע ישמר בדיסק המקומי. בדרך זו, יש ליצור תיקיה חדשה בתוך תיקיית המשתמש אשר נמצא בתיקיה home . לדוגמה, עבור משתמש בשם user ותיקיה חדשה בשם folder, יש לרשום את הפקודה:

sipldocker run -f /home/user/folder/ pycharm

 

שימו לב: יש לרשום את הפקודה מתיקיית ה-home. במידה ותיכנסו לתיקיה החדשה שיצרתם ותרשמו:

sipldocker run -f  pycharm 

ההגדרות עבור הפרויקט שלכם לא ישמרו.

 

תחילת וסיום הרצה

 

במידה והתיקייה {path_to_my_folder} אינה קיימת, היא תיווצר ע”י המערכת על כל תכולתה. בשימוש הראשון, יש לאפשר למערכת ליצור תיקיה זו, כלומר יש לתת כתובת לתיקיה שאינה קיימת.

בסיום העבודה עם container, ה-container נמחק ואתו כל מערכת הקבצים שלו. הקבצים יחידים שאינם נמחקים הינם הקבצים אשר נמצאים בשתי התיקיות שמופו מהמחשב המארח – host/ ו- home/{username}/ (תיקיית הבית של המשתמש).

 

סביבת העבודה של Python

 

בתוך ה-container מוגדרת סביבת Python המכילה את מרבית הספריות הנפוצות בפרויקטים במעבדה. ההתקנות וההגדרות של סביבה זו נמצאת בתיקיית הבית של המשתמש תחת השם dockvenv (בתיקיה home/{username}/dockvenv/ בתוך ה-container). המשמעות היא שחבילות שתתקינו בסביבה זו (לדוגמה בעזרת pip install) ישמרו בתיקיית הבית שלכם לפעמים הבאות.

 

הגדרת הסביבה של dockvenv ב-PyCharm

 

כאשר פותחים פרויקט חדש ב-PyCharm, יש לבחור באיזו סביבת Python ברצוננו להשתמש. בשלב זה עלינו להפנות את התוכנה לתיקיה home/{username}/dockvenv/ אשר צוינה בסעיף הקודם. יש לעשות זאת באופן הבא (הוראות אלו מניחות כי זו הפעם הראשונה שאתם מריצים את PyCharm עם תיקיית הבית הנוכחית):

 • Run PyCharm inside a container (for example by running “sipldocker run -f /my_folder pycharm”)
 • In the first dialog box select “Do not import settings” and press OK
 • Select “I confirm ….” and press “Continue”
 • Select the “Don’t send..” button
 • Select a theme according to your preference and select “Skip Remaining …”
 • Select “+ New Project”
 • Select a location which is either in your home folder (/home/{your username}) or on a remote device, i.e in /host/media/… – Don’t press Create yet
 • Mark the checkbox next to “Inherit global site-packages”
 • Mark the checkbox next to “Make available to all projects”
 • Press “Create”
 • Uncheck the “Show tips on startup” in the “Tip of the Day” window and press close
 • At the status bar in the bottom of the window there will a progress bar of PyCharm indexing the available installed packages (this should take about 15-20 min)

תמיד ניתן לשנות את סביבת ה-Python של הפרויקט דרך:

 File->Settings->Project:{project name}->Project Interpreter

 

בכל מקרה, בכל שאלה או בעיה אתם מוזמנים לפנות לצוות המעבדה.

 

בעיות נפוצות ופתרונן

 

 • אם משתמש נוסף נמצא עם חשבון פתוח במחשב ומשתמש ב-Docker, יכולה להיווצר בעיית הרשאות. לפני השימוש ב-SIPLDocker יש לוודא שכל המשתמשים במחשב יצאו מהחשבון שלהם (למשל על ידי אתחול המחשב).

 

תוספות למתקדמים

 

 • ניתן להשתמש בתשתית ה-SIPLDocker על כל מחשב עם GPU עדכני מספיק של NVIDIA. ניתן להוריד אותה מהכתובת הבאה:

 https://github.com/jackfeld/sipldocker

 • לפקודת ה-sipldocker ישנם עוד מספר ארגומנטים אותה היא יכולה לקבל. למשל, הפקודה הבאה משתמש בגרסת image ישנה יותר (גרסה 0.4):

sipldocker run -f /home/user/folder/ -v v0.4 pycharm

 • את רשימת הארגומנטים ניתן לראות ע”י הרצה של הפקודות:

sipldocker -h

sipldocker run -h